Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

รองประธานสภาเหยี่ยวข่าวกลาง และ สมาชิกเหยี่ยวนครปฐม ได้ให้ความรู้ในการป้องกันต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่

วันที่ 10 มิ.ย.2562 นายสมศักดิ์ ชูสุข รองประธานสภาเหยี่ยวข่าวกลาง18คนที่3 นางเขมพัฐศร ชูสุข สมาชิกเหยี่ยวนครปฐม ได้ให้ความรู้ในการป้องกันต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ แก่กลุ่มผู้ฝึกอาชีพ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ2562 จังหวัดนครปฐม รุ่นที่2 ประกอบไปด้วย3 ตำบล1)ตำบลทุ่งบัว 2)ตำบลห้วยขวาง 3)ทุ่งขวาง  ซึ่งจัดโดย สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม  ณ หน่วยบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคึณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน ได้รับการตอบรับจากผู้เข้ารับความรู้อย่างดี

TOP