ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการให้บริการประชาชน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สุจริต ประจำปี 2562