Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ประธานชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ ๓ ก.ค.๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสิงห์ชัย เรืองขจร ประธานชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รองประธาน4สภาเหยี่ยวกลาง18 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) ณ ชุมชนปากคลองช้าง หมู่ที่ ๑ ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พ.ต.อ.ฉลอง  สุขจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี พ.ต.อ.ภัคพงศ์  บูรณ์ชนะ ผกก.สภ.โรงช้าง พร้อมด้วย สจ.พระนครศรีอยุธยา เขต อ.มหาราช รอง นายกเทศมนตรี โรงช้าง ประธาน กต.ตร.,กต.ตร. ข้าราชการ ตำรวจ สภ.โรงช้าง กำนัน ต.โรงช้าง กำนัน ต.พิตเพียน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โรงช้าง และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม 70 คน

ในโอกาสนี้ นายสิงห์ชัย เรืองขจร ได้ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างการตระหนักรู้ถึงความเสียหายของผลที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ซึ่งผลให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายอย่างมาก พร้อมทั้งเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับพื้นที่ด้วยครับ

TOP