Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ขอประชาสัมพันธ์ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. มินิซีรีส์เรื่อง Bangkok Dystopia ตอนที่ 2 โปร่ง (clear)

Array
(
  [0] => Array
    (
      [choice] => mp4
      [mp4] => https://zerocorruption.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/13/2024/01/มินิซีรีส์_Bangkok-Dystopia-ตอนที่-2-โปร่ง-clear-1.mp4
      [cc] => 
      [id] => 9533
      [get_the_ID] => 9374
    )

)
TOP