Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

สป.แรงงาน มอบสิ่งของบริจาคจากบุคลากร แก่มูลนิธิยุวพัฒน์ นำไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

           วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 11.30 น. สป.แรงงานจัดกิจกรรมส่งมอบสิ่งของบริจาคแก่ร้านปันกัน มูลนิธิยุวพัฒน์ จากบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานให้แก่ร้านปันกัน มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อนำไปจำหน่ายระดมทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานส่งมอบสิ่งของบริจาค พร้อมด้วยนายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมส่งมอบสิ่งของบริจาคในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน

***********************

 

Mol : กิจกรรมส่งมอบสิ่งของบริจาคแก่ร้านปันกัน มูลนิธิยุวพัฒน์

TOP