Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน“พิพัฒน์”นำผู้บริหาร ข้าราชการ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยมี นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โถงชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน และลานพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร

TOP