Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

(ปีงบประมาณ2564) รายงานผลการดำเนินงานการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายภาคประชาชน

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายภาคประชาชน (วิทยากรตัวคูณ) ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งสิ้น 168 ครั้ง แบ่งเป็น

        – ไตรมาสที่ 1/2564 จำนวน  68 ครั้ง

        – ไตรมาสที่ 2 /2564 จำนวน 70 ครั้ง

        – ไตรมาสที่ 3/2564 จำนวน 6 ครั้ง

        – ไตรมาสที่ 4/2564 จำนวน 24 ครั้ง 

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameรวมงบประมา-2564

ขนาด : 117.6 kb
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-10-28
TOP