Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

เหยี่ยว จ.กาญจบุรี ให้ความรู้การป้องกันการทุจริตในพื้นที่

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา11:00น. นายวิเชียร เอกศิริวรานนท์ อสร.ตำบลกลอนโดกาญจนบุรี ดวงตาแรงงาน ได้ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชีพ กิจกรรม พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตร การมัดย้อมผ้า ณ หมู่ที่3 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี มีผู้ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ และกิจกรรม จำนวน 20 คน ประจำปีงบประมาณ 2563  และได้สอดแทรก การต่อต้านป้องกันการทุจริต รูปแบบ แจกแผ่นพับ ให้พี่น้อง ที่เข้าร่วมอบรม อำเภอ 20 คน เพื่อให้ไปประชาสัมพันธ์ ในหมู่บ้าน และ ชุมชน ของตำบลจรเข้เผือก จะได้รับรู้ พิษภัยของการ ทุจริตและช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ต่อปปช. สายด่วน1205 หรือศูนย์ดำรงธรรม ตั้งแต่เวลา 11.00-11.30 เป็นเวลา 30นาที

TOP