Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

รายชื่อผู้สมัครรับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ข้อ 4 (4.3)

 

                       ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขอประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ข้อ 4 (4.3)กรรมการที่เป็นข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานและลูกจ้างในส่วนราชการนั้น จำนวน 5 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameประกาศผู้สมัคร

ขนาด : 140.95 kb
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-11-26
TOP