Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameInfo no gift 66

ขนาด : 221.75 kb
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2023-01-20
TOP