Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

นางสาวไอรดา ม่วงพานิช เหยี่ยวตัวคูณสอดแทรกเรื่องการต่อต้านการทุจริตโดยให้ความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริต

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2563 นางสาวไอรดา ม่วงพานิช เหยี่ยวตัวคูณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำโซนอำเภอ ประกอบด้วยด้วยแกนนำอำเภอท่าฉาง อำเภอวิภาวดี อำเภอไชยา อำเภอท่าฉางได้มีการสอดแทรกเรื่องการต่อต้านการทุจริตโดยให้ความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริต เราจะช่วยกันได้อย่างให้ปัญหาการทุจริตในองค์กรจะไม่เกิดขึ้น พร้อมกับ แจกแผ่นพับ โดยมีผู้ร่วมฟังจำนวน 55 คน

TOP