สำรวจความพึงพอใจของเว็บไซต์

ดีมาก
73% (8 votes)
ดี
9% (1 vote)
พอใช้
9% (1 vote)
ควรปรับปรุง
9% (1 vote)
Total votes: 11