หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561" ภายใต้แนวคิด "คนไทย ตื่นรู้สู้โกง"

ด้วยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กำหนดให้วันที่ 6 กันยายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันและจัดงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา สำหรับปีนี้ กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด "คนไทย ตื่นรู้สู้โกง" ในวันพฤหัสบดีที่ 6...

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันขอเชิญร่วมงานเสวนา “คอร์รัปชันในภาคเกษตร : ภาค 1 ... พาราควอต ?”

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันขอเชิญร่วมงานเสวนา “คอร์รัปชันในภาคเกษตร : ภาค 1 ... พาราควอต ?” ในวันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/act....

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อใช้เผยแพร่ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ...

สื่อมัลติมีเดีย

โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัย และธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2