หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันขอเชิญร่วมงานเสวนา “คอร์รัปชันในภาคเกษตร : ภาค 1 ... พาราควอต ?”

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันขอเชิญร่วมงานเสวนา “คอร์รัปชันในภาคเกษตร : ภาค 1 ... พาราควอต ?” ในวันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/act....

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อใช้เผยแพร่ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ...

สื่อมัลติมีเดีย

วีดีโอประมวลภาพโครงการเสริมสร้างกลไกประชารัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับพื้นที่ (ภาคเหนือ 16 จังหวัด) ปี 2561

ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต