องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันขอเชิญร่วมงานเสวนา “คอร์รัปชันในภาคเกษตร : ภาค 1 ... พาราควอต ?”

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันขอเชิญร่วมงานเสวนา “คอร์รัปชันในภาคเกษตร : ภาค 1 ... พาราควอต ?” ในวันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/act.anticorruptionThailand/photos/a.11502975866...