ขอเชิญร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561" ภายใต้แนวคิด "คนไทย ตื่นรู้สู้โกง"

ด้วยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กำหนดให้วันที่ 6 กันยายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันและจัดงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา สำหรับปีนี้ กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด "คนไทย ตื่นรู้สู้โกง" ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1 - 3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC) โดยมุ่งส่งเสริมให้คนไทยทุกภาคส่วนได้ลุกขึ้นมาเป็น Active Citizen ที่ปฏิวัติตัวเองด้วยการไม่นิ่งเฉย และกล้าลุกขึ้นมาส่งเสียงต่อต้านการโกงทุกรูปแบบ ให้เกิดเป็นพลังสังคมที่พร้อมต่อสู้ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และได้ตระหนักว่าคนไทยสามารถเอาชนะคอร์รัปชัน เพื่อสร้างมิติใหม่ในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศไทย จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว